beplay博彩平台-在苹果首支联合投放广告出街一个月后

在国内,以闲鱼为代表的二手生意渠道其实现已做得十分成熟了。在七都太湖边的迷笛营,已经连续四年打造了音乐节。站在时代的风口处,看似黄金遍地、俯拾即是,黄硕却并不心急。有利必有弊。
欢迎访问beplay网址校园信息网!

网络与德育 >> 共青团委

beplay博彩平台-在苹果首支联合投放广告出街一个月后

责任编辑:管理员 │ 点击率:236 │ 发布时间:2017-11-06

2016学年度第一学期第  10  周校风建设评比表
   内容班级
学校检查(占75%) 年级检查(占25%) 常规
小计
合计
(转换分)
班级
类型
评定
等级
是否
优秀班
 宿舍表现 公区卫生 仪容仪表 跑操 升旗仪式 安全考勤 专项检查 眼保健操 教室走廊卫生 晚修
纪律
 
班主任 20% 15% 5% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 15% 100%    
高一1 陈沛锋 19.6 15.0 5.0 9.3 5.0 5.0 7.5 5.0 5.0 15.0 91.4  A A
高一2 卢佩雯 7.4 15.0 4.0 9.0 5.0 7.0 7.5 5.0 5.0 15.0 79.9 B D 
高一3 王庆祥 13.8 15.0 5.0 7.0 5.0 7.0 7.5 5.0 5.0 15.0 85.3 C B
高一4 陈淑琼 11.6 15.0 3.0 8.3 5.0 7.0 8.0 5.0 5.0 15.0 82.9 B C 
高一5 李龙 13.4 15.0 5.0 8.0 5.0 5.0 5.5 5.0 5.0 15.0 81.9 C C
高一6 欧阳伟池 17.4 15.0 5.0 9.3 5.0 7.0 7.0 5.0 5.0 15.0 90.7 C A
高一7 陈诗琪 19.8 15.0 5.0 10.0 5.0 8.0 7.5 5.0 5.0 15.0 95.3 A A
高一8 邱美艳 18.4 15.0 5.0 9.6 5.0 7.0 8.5 5.0 5.0 15.0 93.5 B A
高一9 黄伟杰 18.0 14.0 5.0 8.5 5.0 8.0 7.5 5.0 5.0 15.0 91.0 C A
高一10 郑婉淇 17.2 15.0 4.0 9.0 5.0 6.0 7.5 5.0 5.0 15.0 88.7 B B
高一11 吴永和 18.6 15.0 3.0 7.6 5.0 8.0 2.5 5.0 5.0 15.0 84.7 C C
高一12 游伶雅 12.8 15.0 5.0 9.3 5.0 9.0 8.5 5.0 5.0 15.0 89.6 C B
高二1 王玫 18.4 15.0 4.0 9.0 5.0 7.0 8.0 5.0 5.0 15.0 91.4 A A
高二2 吴小梅 12.8 15.0 3.0 9.3 5.0 8.0 8.0 5.0 5.0 15.0 86.1 B B
高二3 黄嘉敏 12.6 15.0 4.0 9.2 5.0 8.0 8.0 5.0 5.0 15.0 86.8 C B
高二4 李荣霞 11.8 15.0 5.0 8.5 5.0 6.0 9.0 5.0 5.0 15.0 85.3 B B
高二5 吴强 12.4 15.0 4.0 10.0 5.0 8.0 8.0 5.0 5.0 15.0 87.4 C B
高二6 方明山 4.4 15.0 4.0 9.3 5.0 7.0 8.0 5.0 5.0 15.0 77.7 C D 
高二7 黄小金 19.0 15.0 4.0 9.0 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 95.0 A A
高二8 魏志红 7.0 14.0 4.0 7.0 5.0 5.0 8.5 5.0 5.0 15.0 75.5 B D 
高二9 陶柔佳 18.4 15.0 4.0 9.6 5.0 8.0 8.0 5.0 5.0 15.0 93.0 C A
高二10 赵汝浩 16.2 15.0 4.0 8.3 5.0 7.0 8.5 5.0 5.0 15.0 89.0 B B
高二11 杨文辉 17.8 15.0 5.0 8.2 5.0 8.0 8.5 5.0 5.0 15.0 92.5 B A
高二12 陶伟华 15.6 15.0 5.0 8.3 5.0 8.0 8.5 5.0 5.0 15.0 90.4 C A
高三1 杨德兵 15.2 15.0  7.6 5.0 7.0 10.0 5.0 5.0 15.0 84.8 89.3 B B
高三2 张俊瑄 5.8 10.0 6.3 5.0 7.0 10.0 5.0 5.0 15.0 69.1 72.7 C D 
高三3 武珉 16.6 10.0 8.3 5.0 6.0 10.0 5.0 5.0 15.0 80.9 85.2 C B
高三4 吴启程 18.0 10.0 9.3 5.0 7.0 10.0 5.0 5.0 15.0 84.3 88.7 A B 
高三5 杨春兰 2.4 15.0 7.0 5.0 7.0 10.0 5.0 5.0 15.0 71.4 75.2 B D 
高三6 胡国强 17.8 14.0 8.3 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 88.1 92.7 B A
高三7 赵莎莎 20.0 14.0 8.7 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 90.7 95.5 B A
高三8 刘峰 12.4 15.0 7.0 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 82.4 86.7 B B
高三9 麻青青 17.0 14.0 5.0 5.0 7.0 10.0 5.0 5.0 15.0 83.0 87.4 C B
高三10 唐剑萍 20.0 15.0 7.0 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 90.0 94.7 A A
高三11 林梓婷 18.8 10.0 8.0 5.0 5.0 10.0 5.0 5.0 15.0 81.8 86.1 C B
高三12 陈伟梁 20.0  10.0 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 79.0 83.2 C C 

 

分享到: