beplay博彩平台-父母们手提肩扛大小行李

可佐证的一个案例是,位于湖南西南边陲的江华瑶族自治县人民医院骨科医生遇到一疑难病例,求助“共享名医”,省城医生在与其联动中,给出会诊结论,在当地医院生成完整的会诊报告单,确定下一步治疗方案。爸爸妈妈嫌他丢人,对他很粗犷,有一次回家晚了,他爸爸直接甩了他一耳光。毛泽东也曾认为,战俘问题不难达成协议。
欢迎访问beplay网址校园信息网!

网络与德育 >> 共青团委

beplay博彩平台-父母们手提肩扛大小行李

责任编辑:管理员 │ 点击率:217 │ 发布时间:2017-10-17

2016学年度第一学期第  7  周校风建设评比表
   内容班级
学校检查(占75%) 年级检查(占25%) 常规
小计
合计
(转换分)
班级
类型
评定
等级
是否
优秀班
  宿舍表现 公区卫生 仪容仪表 跑操 升旗仪式 安全考勤 专项检查 眼保健操 教室走廊卫生 晚修
纪律
 
班主任 20% 15% 5% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 15% 100%        
高一1 陈沛锋 20.0 15.0 5.0 9.5 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 98.0   A A
高一2 卢佩雯 12.6 15.0 4.0 9.0 4.5 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 88.6 B B
高一3 王庆祥 18.2 15.0 5.0 8.4 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 95.1 C A
高一4 陈淑琼 15.8 15.0 4.0 7.1 4.5 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 89.9 B B
高一5 李龙 18.4 15.0 3.0 8.3 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 93.2 C A
高一6 欧阳伟池 17.6 14.0 5.0 9.0 4.5 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 94.1 C A
高一7 陈诗琪 17.0 15.0 4.0 9.6 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 94.1 A A
高一8 邱美艳 19.2 15.0 2.0 9.2 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 94.9 B A
高一9 黄伟杰 17.2 14.0 4.0 8.9 5.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 91.6 C A
高一10 郑婉淇 18.8 15.0 3.0 8.2 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 95.0 B A
高一11 吴永和 19.2 15.0 4.0 9.7 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 97.4 C A
高一12 游伶雅 16.4 15.0 2.0 9.7 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 93.1 C A
高二1 王玫 18.8 15.0 5.0 10.0 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 96.8 A A
高二2 吴小梅 13.8 15.0 4.0 9.7 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 92.0 B A
高二3 黄嘉敏 16.0 11.0 5.0 9.1 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 89.6 C B
高二4 李荣霞 16.2 15.0 3.0 9.9 5.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 91.6 B A
高二5 吴强 10.2 15.0 3.0 9.5 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 87.2 C B
高二6 方明山 17.4 15.0 4.0 9.4 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 95.3 C A
高二7 黄小金 19.8 15.0 4.0 10.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 98.8 A A
高二8 魏志红 18.6 15.0 2.0 8.2 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 91.8 B A
高二9 陶柔佳 18.0 15.0 5.0 9.4 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 96.4 C A
高二10 赵汝浩 17.8 15.0 4.0 9.4 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 95.7 B A
高二11 杨文辉 13.0 15.0 4.0 6.7 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 88.7 B B
高二12 陶伟华 16.2 15.0 4.0 7.8 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 93.0 C A
高三1 杨德兵 17.6 15.0   8.9 5.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 89.0 93.7 B A
高三2 张俊瑄 10.8 10.0 9.0 3.5 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 77.3 81.4 C C
高三3 武珉 18.4 10.0 8.5 5.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 84.4 88.8 C B
高三4 吴启程 18.6 15.0 9.2 4.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 91.3 96.1 A A
高三5 杨春兰 15.8 14.0 8.0 4.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 85.8 90.3 B A
高三6 胡国强 18.0 12.0 8.3 4.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 85.3 89.8 B B
高三7 赵莎莎 19.4 14.0 9.0 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 90.4 95.2 B A
高三8 刘峰 17.2 9.0 8.8 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 83.5 87.9 B B
高三9 麻青青 16.8 15.0 7.8 4.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 87.6 92.2 C A
高三10 唐剑萍 20.0 15.0 10.0 4.5 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 93.0 97.9 A A
高三11 林梓婷 18.4 15.0 8.8 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 90.2 94.9 C A
高三12 陈伟梁 20.0 15.0 10.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 95.0 100.0 C A  

 

分享到: