beplay博彩平台-投资者据此操作

在产能上,东风日产已形成广州、襄阳、郑州和大连四大基地纵贯南北、各有侧重的战略布局,四大基地整车总产能达到150万辆规模。和其他的自由贸易城邦不同,布拉佛斯从来都不是瓦雷利亚自由堡垒的一部分,而是在大约伊耿登陆前500年,由逃离瓦雷利亚奴役的避难者们建立起来的城邦。一卡通刷卡无效,免费证件无效,全程配备讲解员,线路途径东长安街、国贸、三里屯、簋街、南锣鼓巷北口、什刹海等具有北京代表性的夜景观光地;西线先期配备1班铛铛车,发车时间19:30,全程运行时间预计3小时30分钟。
欢迎访问beplay网址校园信息网!

网络与德育 >> 共青团委

beplay博彩平台-投资者据此操作

责任编辑:管理员 │ 点击率:393 │ 发布时间:2017-09-17

2016学年度第一学期第  3  周校风建设评比表
   内容班级
学校检查(占75%) 年级检查(占25%) 常规
小计
合计
(转换分)
班级
类型
评定
等级
是否
优秀班
 宿舍表现 公区卫生 仪容仪表 跑操 升旗仪式 安全考勤 专项检查 眼保健操 教室走廊卫生 晚修
纪律
 
班主任 20% 15% 5% 10% 5% 10% 10% 5% 5% 15% 100%    
高一1 陈沛锋 16.0 15.0 3.0 9.5 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 93.5  A A
高一2 卢佩雯 0.0 12.0 4.0 9.7 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 74.7 B D 
高一3 王庆祥 9.0 13.0 3.0 9.1 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 83.6 C C
高一4 陈淑琼 8.0 15.0 5.0 9.4 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 85.9 B B
高一5 李龙 0.0 15.0 4.0 9.7 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 78.2 C D 
高一6 欧阳伟池 15.0 15.0 3.0 10.0 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 92.5 C A
高一7 陈诗琪 7.0 15.0 3.0 9.2 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 83.7 A C 
高一8 邱美艳 12.0 15.0 2.0 9.7 5.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 88.2 B B
高一9 黄伟杰 0.0 15.0 3.0 8.5 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 74.5 C D 
高一10 郑婉淇 0.0 14.0 5.0 8.5 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 77.5 B D 
高一11 吴永和 6.0 12.0 4.0 9.7 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 80.7 C C
高一12 游伶雅 0.0 15.0 5.0 8.7 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 78.7 C D 
高二1 王玫 19.0 15.0 5.0 9.7 4.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 96.7 A A
高二2 吴小梅 16.0 15.0 4.0 9.4 4.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 93.4 B A
高二3 黄嘉敏 15.0 14.0 3.0 9.7 4.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 90.2 C A
高二4 李荣霞 9.0 15.0 4.0 9.5 4.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 85.5 B B
高二5 吴强 0.0 12.0 4.0 9.7 3.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 73.2 C D 
高二6 方明山 11.0 15.0 4.0 9.4 4.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 87.9 C B
高二7 黄小金 20.0 15.0 5.0 8.5 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 98.5 A A
高二8 魏志红 3.0 14.0 5.0 8.0 5.0 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 78.5 B D 
高二9 陶柔佳 6.0 15.0 4.0 8.5 3.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 80.5 C C
高二10 赵汝浩 17.0 15.0 4.0 8.7 4.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 92.7 B A
高二11 杨文辉 6.0 15.0 4.0 8.0 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 82.0 B C 
高二12 陶伟华 0.0 15.0 3.0 8.8 4.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 75.3 C D 
高三1 杨德兵 2.0 15.0  9.5 4.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 73.5 77.4 B D 
高三2 张俊瑄 0.0 10.0 9.0 4.5 8.5 10.0 5.0 5.0 15.0 67.0 70.5 C D 
高三3 武珉 0.0 11.0 8.0 5.0 8.0 10.0 5.0 5.0 15.0 67.0 70.5 C D 
高三4 吴启程 11.0 13.0 8.8 5.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 80.3 84.5 A C 
高三5 杨春兰 3.0 15.0 8.5 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 75.5 79.5 B D 
高三6 胡国强 4.0 14.0 8.0 4.5 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 73.0 76.8 B D 
高三7 赵莎莎 9.0 15.0 9.0 4.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 79.5 83.7 B C 
高三8 刘峰 0.0 14.0 8.5 3.0 7.5 10.0 5.0 5.0 15.0 68.0 71.6 B D 
高三9 麻青青 11.0 13.0 8.6 4.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 81.1 85.4 C B
高三10 唐剑萍 16.0 15.0 9.7 4.0 9.5 10.0 5.0 5.0 15.0 89.2 93.9 A A
高三11 林梓婷 2.0 15.0 9.2 5.0 9.0 10.0 5.0 5.0 15.0 75.2 79.2 C D 
高三12 陈伟梁 18.0 15.0 10.0 5.0 10.0 10.0 5.0 5.0 15.0 93.0 97.9 C A 

 

分享到: